ponedeljak, 21. januar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt PDR šireg područja uz kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa”

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 27. decembra 2018. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije šireg područja uz Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa“, Gradska opština Zemun, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/15 i 83/18)

Oglašava

JAVNI UVID
u nacrt plana detaljne regulacije šireg područja uz kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa”, Gradska opština Zemun

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 22. januara do 22. februara 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 21. marta 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 22. februara 2019. godine.