ponedeljak, 28. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 64/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 64/18 - Aktivna mrežna oprema za zamenu L2/L3 mrežne opreme na lokacijama Gradske uprave grada Beograda

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku