ponedeljak, 28. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 72/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku broj 72/18 -Usluga izmene aplikacije za izdavanje sertifikata na smart karticama ESSPersoAdministration

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku