utorak, 29. januar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 11/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u postupku javne nabavke usluga broj 11/18 – Prilagođavanje baze podataka LRIZ programskom sistemu CadCorp

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku