petak, 1. mart 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 44/18

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

Beograd, Trg Nikole Pašića 6

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za ulice u užem centru Zemuna (Preradovićeva, Kosovska, Beogradska, Davidovićeva, Dr Petra Markovića)
(javna nabavka broj 44/18)

Poziv i konkursna dokumentacija