petak, 1. mart 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Ovaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 15/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 
za centralizovanu javnu nabavku broj 15/18 - kolonijalna roba, oblikovana u devet partija, za partiju 3 – proizvodi od voća i povrća i jezgrasto voće

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku