ponedeljak, 4. mart 2019.

Sekretarijat za energetiku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za energetiku
Tiršova br. 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 2/17, usluga - Realizacija edukativnog Programa „Podizanje energetske efikasnosti i upotreba obnovljivih izvora energije”

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku