sreda, 24. april 2019.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku broj 20/18

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1/7

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u pregovaračkom postupku, u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama, za centralizovanu javnu nabavku broj 20/18, dobra- Putnička vozila – nabavka putem zakupa (operativni lizing putničkih vozila), oblikovana u pet partija

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku