ponedeljak, 6. maj 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/19 – Priprema za štampu, kompjuterski prelom teksta i dizajn publikacije „Kvalitet životne sredine u Beogradu”, za 2018. godinu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku