utorak, 7. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/19 - Tekuće održavanje fasade objekata u Kraljice Marije br. 1, Trg Nikole Pašića br. 6 i Makenzijeva br. 31

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku