sreda, 8. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/19 – Sistem video nadzora u objektima Gradske uprave grada Beograda i ispostavama Sekretarijata za komunalnu policiju

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku