utorak, 14. maj 2019.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/19

Na osnovu člana 55., 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD 
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara 2/19 - Pribor za održavanje higijene, oblikovanu u četiri partije

Poziv i konkursna dokumentacija