ponedeljak, 10. jun 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole  Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/19 – Stručni nadzor u toku izvođenja radova na izgradnji objekta javne namene u okviru platoa – Trga Slavija

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku