četvrtak, 27. jun 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/19 – Usluga održavanja softverskog paketa u Sekretarijatu za finansije

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku