četvrtak, 27. jun 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
27. marta 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/19 – Hitne intervencije i redovno investicono održavanje manjeg obima na podstanicama, toplovodnoj mreži i potrošačima

Poziv i dokumentacija