petak, 28. jun 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/19

GRADSKA  UPRAVA  GRADA  BEOGRADA
Sekretarijat za javni prevoz

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj 8/19 – Izrada studije „Planiranje i projektovanje sistema taksi prevoza putnika u Beogradu za period od 2020 do 2024”

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku