ponedeljak, 1. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/2019

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat  za investicije

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/2019 – Izvođenje 3 istražno-eksploataciona (IE) bunara i izrada tehničke dokumentacije neophodne za dobijanje eksploatacionog prava za izvorište od 8 bunara za potrebe grejanja, odnosno hlađenja objekata socijalnog i pristupačnog stanovanja, u okviru kompleksa u Ovči

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku