ponedeljak, 1. jul 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta br. 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge broj 25/19 – Usluga prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja u porodici

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku