ponedeljak, 1. jul 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
27. marta 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/19 – Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije u poslovnim prostorima Grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku