ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 27/19 - partija 1

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštita

27. marta 43-45

objavljuje

Odluke o obustavi postupka za 1. partiju, za javnu nabavku 27/19, usluge – Održavanje higijene objekata, po partijama

Odluka