ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci 30/2018

Na osnovu člana 115. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

Trg Nikole Pašića 6

donosi

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
o javnoj nabavci broj 30/18- Izrada tehničke dokumentacije Glavna ulica u Zemunu

Odluka