ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 14/18

Na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi člana 107., stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12, 14/15 i 68/15), Izveštaja Komisije za javnu nabavku od 03.07.2019. godine i Zapisnika o otvaranju ponuda od 24.06.2019. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

Trg Nikole Pašića 6

donosi

ODLUKU
o obustavi postupka javne nabavke broj 14/18

Odluka