četvrtak, 1. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku broj 37/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, broj 37/19 – Usluga održavanja aplikativnog sistema pisarnice Gradske uprave grada Beograda

Obaveštenje i konkursna