petak, 2. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 3/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

Odluku o obustavi postupka za javnu nabavku broj 3/19, radovi – Izvođenje radova na sanaciji objekta i dvorišta osnovne škole ,,Vladimir Rolović“ u Beogradu, GO Rakovica

 

Odluka