petak, 2. avgust 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 40/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

objavljuje

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacije, za javnu nabavku 40/19, Usluge – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekata dnevnog boravka za decu i omladinu ometenu u razvoju u Lazarevcu

 

Poziv i konkursna dokumentacija