ponedeljak, 5. avgust 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 13/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Masarikova 5

objavljuje

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA
za javnu nabavku radova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda  za javnu nabavku broj 13/19 – Dodatni (nepredviđeni) radovi sagledani u toku izvođenja radova unutrašnje gasne instalacije sa gasnim generatorom i toplovodnom i elektro-instalacijom radi priključenja objekta OŠ „Stefan Nemanja” na distributivni sistem prirodnog gasa

Obaveštenje