utorak, 6. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 82/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 82/18 – Usluga VPN i internet providinga za Gradsku upravu

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku