utorak, 6. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 15/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Kraljice Marije 1/XVIII

objavljuje

Odluku o dodeli ugovora
za javnu nabavku broj 15/19, usluge – Stručni nadzor u toku izvođenja radova na sanaciji objekta i dvorišta OŠ „Vladimir Rolović“ u Rakovici

Odluka