ponedeljak, 12. avgust 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 19/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

objavljuje

ODLUKA O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 19/19 – Kupovina parapetnih konvektora sa ugradnjom i pratećim radovima, na poslovnoj zgradi Palata Beograd

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku