utorak, 13. avgust 2019.

Sekretarijat za upravu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - javna nabavka broj 1/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za upravu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
za javnu nabavku broj 1/19 – Toneri, kertridži i riboni za štampače, fotokopir aparate i multifunkcionalne uređaje

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku