utorak, 13. avgust 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 28/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

objavljuje

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
za javnu nabavku broj 28/18 – Izrada tehničke dokumentacije Tadeuša Košćuška i Pariska ulica

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku