sreda, 14. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 38/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 38/19 - Osnovna sredstva za potrebe restorana

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku