ponedeljak, 19. avgust 2019.

Gradska uprava grada Beograda

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br. 112-8068/2018 od 28.8.2018. godine, i 51 br.112-2997/2019 od 26.3.2019. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Tekst javnog konkursa i izjavu možete pogledati/preuzeti ovde: