petak, 23. avgust 2019.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 1/19, partija 4

GRAD BEOGRAD 
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara broj 1/19 – Sredstva za održavanje higijene, partija 4 - Kreme, sapuni i ostala sredstva za održavanje higijene

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku