četvrtak, 6. februar 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
27. marta 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/18 – Osiguranje imovine poslovnog prostora

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku