utorak, 11. februar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 64/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 64/19 – Tehnološka oprema

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku