četvrtak, 13. februar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 70/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta br. 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 70/19 – Nameštaj, po partijama

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku