ponedeljak, 8. jun 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 5/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
za javnu nabavku broj 5/20 – Sprovođenje poslova preventivne zdravstvene zaštite dece u predškolskim ustanovama grada Beograda

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku