četvrtak, 30. jul 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/20

GRAD BEOGRAD 
SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI
Beograd, ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara
KANCELARIJSKI MATERIJAL, 
oblikovan u 12 partija
(javna nabavka broj: 9/20)

 

Poziv i konkursna dokumentacija