Pretraživanje

subota, 20. januar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELEKOM SRBIJA” a.d.

subota, 20. januar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Maksima Gorkog 58

petak, 19. januar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELEKOM SRBIJA” a.d.

petak, 19. januar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELENOR” d.o.o.