Pretraživanje

nedelja, 21. april 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt izmena i i dopuna generalne regulacije naselja Dobanovci

subota, 20. april 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „VIP MOBILE” d.o.o.

petak, 19. april 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje NIS a.d.

petak, 19. april 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELEKOM SRBIJA” a.d.

petak, 19. april 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju poslovnog objekta na KP 21288