Pretraživanje

subota, 15. decembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „VIP MOBILE” d.o.o.

subota, 15. decembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELEKOM SRBIJA” a.d.

četvrtak, 13. decembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „VIP MOBILE” d.o.o.

četvrtak, 13. decembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELENOR” d.o.o.

utorak, 11. decembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELENOR” d.o.o.

ponedeljak, 10. decembar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR za deo bloka između ulica Banatske, Somborske i saobraćajnice T6, Zemun

ponedeljak, 10. decembar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna PDR dela Vračarskog platoa