Pretraživanje

utorak, 17. septembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 13/19

ponedeljak, 16. septembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELEKOM SRBIJA” a.d.

ponedeljak, 16. septembar 2019.

Gradska uprava grada Beograda

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

nedelja, 15. septembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELEKOM SRBIJA” a.d.

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELEKOM SRBIJA” a.d.