Pretraživanje

nedelja, 13. januar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELENOR” d.o.o.

subota, 12. januar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „VIP MOBILE” d.o.o.

petak, 11. januar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „VIP MOBILE” d.o.o.

petak, 11. januar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora

četvrtak, 10. januar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „CUPPER RECICLING” d.o.o.

sreda, 9. januar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „KP „DIMNIČAR” AD Beograd

utorak, 8. januar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt izmene i dopune PDR stambenog naselja „Altina” u Zemunu