Pretraživanje

četvrtak, 18. april 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELENOR” d.o.o.

četvrtak, 18. april 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „BANKOM“ d.o.o.

četvrtak, 18. april 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELEKOM SRBIJA” a.d.

sreda, 17. april 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za KP 5835/9 KO Voždovac u cilju formiranja reciklažnog dvorišta

sreda, 17. april 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za KP 3154 KO Krnjača u cilju formiranja reciklažnog dvorišta

ponedeljak, 15. april 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije fabrike kartona „Umka”, gradska opština Čukarica