Pretraživanje

utorak, 11. avgust 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 20/20

utorak, 11. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 16/20

ponedeljak, 10. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 14/20

ponedeljak, 10. avgust 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - javna nabavka broj 26/20

ponedeljak, 10. avgust 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/2020

ponedeljak, 10. avgust 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/20

ponedeljak, 10. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/20