Pretraživanje

četvrtak, 14. februar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 90/18

sreda, 13. februar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 20/18

sreda, 13. februar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 22/18

sreda, 13. februar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 87/18, partija 4

sreda, 13. februar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 43/18

sreda, 13. februar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 87/18

sreda, 13. februar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 17/18