Pretraživanje

petak, 5. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 71/19

četvrtak, 4. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/19, partija 8

četvrtak, 4. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 15/20, partija 2

četvrtak, 4. jun 2020.

Sekretarijat za energetiku

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 2/20

četvrtak, 4. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 15/20, partija 1