Pretraživanje

sreda, 21. novembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 15/18

sreda, 21. novembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 13/18

sreda, 21. novembar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/18

sreda, 21. novembar 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku broj 16/18

ponedeljak, 19. novembar 2018.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/18

ponedeljak, 19. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 69/18

ponedeljak, 19. novembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o produžetku roka za javnu nabavku broj 12/18