Pretraživanje

petak, 18. septembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 36/20

sreda, 16. septembar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/20

ponedeljak, 14. septembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 58/20

petak, 11. septembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/20

četvrtak, 10. septembar 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/20

četvrtak, 10. septembar 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/20

četvrtak, 10. septembar 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/20