Pretraživanje

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 12/17

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 11/17

četvrtak, 28. decembar 2017.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 19/17

četvrtak, 28. decembar 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 3/17

četvrtak, 28. decembar 2017.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 3/2017, partije 1, 2 i 3

četvrtak, 28. decembar 2017.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/17

četvrtak, 28. decembar 2017.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 9/2017