Pretraživanje

ponedeljak, 23. decembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 27/19

ponedeljak, 23. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku broj 56/19, partija 2

ponedeljak, 23. decembar 2019.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/18

ponedeljak, 23. decembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 36/19

ponedeljak, 23. decembar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku broj 11/19

ponedeljak, 23. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - javna nabavka broj 59/19

petak, 20. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 80/19