Pretraživanje

utorak, 14. jul 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/20

utorak, 14. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 38/20

ponedeljak, 13. jul 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 6/20

ponedeljak, 13. jul 2020.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/20

ponedeljak, 13. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 28/20

petak, 10. jul 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/20

sreda, 8. jul 2020.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/20