Pretraživanje

četvrtak, 2. jul 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/20

četvrtak, 2. jul 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

ponedeljak, 29. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/20

petak, 26. jun 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/20

petak, 26. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/20

četvrtak, 25. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/20