Pretraživanje

petak, 28. jun 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/19

četvrtak, 27. jun 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/19

četvrtak, 27. jun 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 7/19

četvrtak, 27. jun 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/19

četvrtak, 27. jun 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/19

sreda, 26. jun 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/19

sreda, 26. jun 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/19