Pretraživanje

utorak, 21. januar 2020.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 11/2019

utorak, 21. januar 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/19

utorak, 21. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - javna nabavka broj 62/19

ponedeljak, 20. januar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 32/19

ponedeljak, 20. januar 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 27/19

ponedeljak, 20. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 80/19

petak, 17. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 86/19