Pretraživanje

ponedeljak, 29. oktobar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 38/18

ponedeljak, 29. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 24/18

ponedeljak, 29. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 30/18

petak, 26. oktobar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 37/18

petak, 26. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 11/18

petak, 26. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 67/18

četvrtak, 25. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 66/18