Pretraživanje

petak, 24. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 41/17, partije 2 i 5

petak, 24. novembar 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/17

petak, 24. novembar 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/17

četvrtak, 23. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 46/17

četvrtak, 23. novembar 2017.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 15/17

četvrtak, 23. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 44/17

četvrtak, 23. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 36/17