Pretraživanje

četvrtak, 17. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/18

sreda, 16. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/18

sreda, 16. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/18

utorak, 15. maj 2018.

Sekretarijat za informisanje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18

utorak, 15. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/18

ponedeljak, 14. maj 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/2018

petak, 11. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/18