Pretraživanje

petak, 24. april 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 9/20

sreda, 22. april 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku 4/20

utorak, 21. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/20

utorak, 21. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 24/20

četvrtak, 9. april 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 3/20

sreda, 8. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 2/20