Pretraživanje

utorak, 17. decembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 63/19

ponedeljak, 16. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 66/19

petak, 13. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 63/19

četvrtak, 12. decembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/19

sreda, 11. decembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 27/19

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 81/19

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 73/19