Pretraživanje

petak, 31. januar 2020.

Sekretarijat za energetiku

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 4/19

petak, 31. januar 2020.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 13/19

petak, 31. januar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 21/19

petak, 31. januar 2020.

Sekretarijat za informisanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 6/19

četvrtak, 30. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 84/19, partije 1 i 2

četvrtak, 30. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 84/19, partija 3

četvrtak, 30. januar 2020.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19