Pretraživanje

ponedeljak, 14. maj 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/2018

petak, 11. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/18

petak, 11. maj 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/17

petak, 11. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/18

utorak, 8. maj 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/2018

petak, 4. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 17/18

četvrtak, 3. maj 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/18