Pretraživanje

petak, 6. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/20

petak, 6. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/19

četvrtak, 5. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 28/19

četvrtak, 5. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 3/19

četvrtak, 5. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/20

četvrtak, 5. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/20

četvrtak, 5. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/20