Pretraživanje

utorak, 26. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 50/17, partija 5

utorak, 26. decembar 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 2/17

utorak, 26. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 33/17, partije 1 i 2

utorak, 26. decembar 2017.

Skupština Grada Beograda

Rešenje o imenovanju direktora JP „Putevi Beograda”

utorak, 26. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 68/17

ponedeljak, 25. decembar 2017.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 9/2017

ponedeljak, 25. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 5/17