Pretraživanje

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Kuhinjska oprema za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Nameštaj za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Posteljine za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 57/18

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 7/18, partije 2, 3 i 5

petak, 24. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 7/18, partije 1 i 4

utorak, 21. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/18