Pretraživanje

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 17/19

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 45/19

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/19

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/19

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/19, partija 1

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - javna nabavka broj 28/19

petak, 23. avgust 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 26/19