Pretraživanje

utorak, 12. mart 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/19

četvrtak, 7. mart 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 50/18

sreda, 6. mart 2019.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/19

sreda, 6. mart 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/19

utorak, 5. mart 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/19

petak, 1. mart 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 44/18

četvrtak, 28. februar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/19