Pretraživanje

četvrtak, 25. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/20

četvrtak, 25. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 34/20

utorak, 23. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/20

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/20

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/20

petak, 19. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/20

četvrtak, 18. jun 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/20