Pretraživanje

petak, 15. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 20/18

petak, 15. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 46/19

četvrtak, 14. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 61/19

četvrtak, 14. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 34/19

četvrtak, 14. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 61/19

četvrtak, 14. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 62/19

sreda, 13. novembar 2019.

Sekretarijat za zdravstvo

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 2/19