Pretraživanje

sreda, 26. jun 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/19

utorak, 25. jun 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/19

utorak, 25. jun 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/19

utorak, 25. jun 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/19

utorak, 25. jun 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 6/19