Pretraživanje

petak, 2. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 3/19

petak, 2. avgust 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 40/19

četvrtak, 1. avgust 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane,vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa gradjanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19

četvrtak, 1. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/19