Pretraživanje

sreda, 8. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 2/20

sreda, 25. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj broj 16/19

sreda, 25. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj broj 4/20