Pretraživanje

petak, 5. april 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/19

četvrtak, 4. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/19

četvrtak, 4. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 17/19

utorak, 2. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19

ponedeljak, 1. april 2019.

Sekretarijat za upravu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/19

četvrtak, 28. mart 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/19

ponedeljak, 25. mart 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/19