Pretraživanje

petak, 25. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 50/19

petak, 25. oktobar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 9/18

četvrtak, 24. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 65/19

četvrtak, 24. oktobar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/19

četvrtak, 24. oktobar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 9/19

četvrtak, 24. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 69/19

četvrtak, 24. oktobar 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 11/2019