Pretraživanje

petak, 8. februar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/18

petak, 1. februar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/18

sreda, 30. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 56/18, partija 3

ponedeljak, 28. januar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 48/18