Pretraživanje

ponedeljak, 13. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 56/18

ponedeljak, 13. avgust 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/18

petak, 10. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/18

petak, 10. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 53/18

četvrtak, 9. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/18

sreda, 8. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 50/18

utorak, 7. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 48/18