Pozivi, obaveštenja i prethodna obaveštenja | Grad Beograd

Pretraživanje

ponedeljak, 9. jul 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/18

petak, 6. jul 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/18

četvrtak, 5. jul 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/18

ponedeljak, 2. jul 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/18

ponedeljak, 2. jul 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/18

petak, 29. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 38/18

petak, 29. jun 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/18