Pretraživanje

sreda, 24. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 17/18

utorak, 23. oktobar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/18

ponedeljak, 22. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/18

petak, 19. oktobar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/18

četvrtak, 18. oktobar 2018.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18

četvrtak, 18. oktobar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/18

sreda, 17. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/18