Pretraživanje

petak, 18. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 68/19

četvrtak, 17. oktobar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/19

četvrtak, 17. oktobar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 23/19

četvrtak, 17. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 50/19

sreda, 16. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 34/19

petak, 11. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 47/19

sreda, 9. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 52/19