Pretraživanje

ponedeljak, 17. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 59/18

petak, 14. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 65/18

sreda, 12. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 67/18

ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/18

ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/18

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 60/18

petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/18