Pozivi, obaveštenja i prethodna obaveštenja | Grad Beograd

Pretraživanje

ponedeljak, 2. jul 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/18

petak, 29. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 38/18

petak, 29. jun 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/18

četvrtak, 28. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 45/18

četvrtak, 28. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 41/18

utorak, 26. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 40/18

utorak, 26. jun 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/18