Pretraživanje

petak, 19. oktobar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/18

četvrtak, 18. oktobar 2018.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18

četvrtak, 18. oktobar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/18

sreda, 17. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/18

ponedeljak, 15. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 55/18