Pretraživanje

utorak, 8. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/19

utorak, 8. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku 55/19 - Sistematski pregled

utorak, 8. oktobar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/19

utorak, 8. oktobar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/19

petak, 4. oktobar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/19

petak, 4. oktobar 2019.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/2019

petak, 4. oktobar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/19