Pretraživanje

petak, 5. jul 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/19

četvrtak, 4. jul 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 38/19

sreda, 3. jul 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/19

sreda, 3. jul 2019.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/2019

sreda, 3. jul 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/19

utorak, 2. jul 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/19

ponedeljak, 1. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/2019