Pretraživanje

četvrtak, 4. oktobar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 39/18

četvrtak, 4. oktobar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/18

utorak, 2. oktobar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/18

ponedeljak, 1. oktobar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/18

ponedeljak, 1. oktobar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 34/18

petak, 28. septembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 36/2018

petak, 28. septembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabvaku broj 18/18