Pretraživanje

petak, 27. decembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 66/19

četvrtak, 26. decembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 37/19