Pretraživanje

petak, 16. avgust 2019.

Sekretarijat za zdravstvo

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/19

četvrtak, 15. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 3/19

četvrtak, 15. avgust 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/19

četvrtak, 15. avgust 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/19

sreda, 14. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 40/18

sreda, 14. avgust 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/19

sreda, 14. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/19