Pretraživanje

petak, 15. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 39/17

petak, 15. decembar 2017.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/17

utorak, 12. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 36/17 – Partija 2, skeneri

utorak, 12. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 61/17

utorak, 12. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 69/17

utorak, 12. decembar 2017.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/17

ponedeljak, 11. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 60/17