Pretraživanje

sreda, 5. jun 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/19

ponedeljak, 3. jun 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/19

petak, 31. maj 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/19

sreda, 29. maj 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/19

sreda, 29. maj 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/19

sreda, 29. maj 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/19

petak, 24. maj 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/18